Rozstrzygnięcie Konkursu


Konkurs "Notatki w Internecie"- 2019/2020 został rozstrzygnięty.


I nagroda w wysokości 5000 zł została przyznana pracy:

Gdzie się podziały kolory?

Autor: Piotr Kędziora
Opiekun naukowy: dr inż. Aleksander Smywiński-Pohl
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH


Serdecznie gratulujemy!
Założenia Konkursu


O wielu zjawiskach fizycznych i przyrodniczych czy zawikłanych problemach matematycznych łatwiej opowiedzieć, ilustrując je obrazem i dźwiękiem, dlatego zaprosiliśmy Was do nakręcenia filmów o tematyce naukowej.

W ramach Konkursu tworzyliście materiały pomagające lepiej zrozumieć i zapamiętać wiedzę, mające zachęcić do przemyśleń i dalszych eksploracji nauk przyrodniczych i ścisłych.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone i umieszczone w ogólnodostępnych zasobach Open AGH.


Pula nagród w konkursie wynosi 9000 zł.


Przedmiot Konkursu

Przedmiotem konkursu jest nakręcenie filmu o tematyce naukowej i edukacyjnej z nauk przyrodniczych i ścisłych, trwającego minimum 3 a maksymalnie 10 minut. Film powinien mieć charakter edukacyjny - może na przykład wyjaśniać problem, demonstrować zjawisko czy ilustrować jakiś proces. Film może być wykonywany przez kilkuosobowy zespół (max. 5 osob). Jeden uczestnik lub zespół może przesłać w ramach bieżącej edycji Konkursu jeden film.


Uczestnicy konkursu wykonują pracę w dowolnej technice filmowej. Film ma stanowić oryginalną pracę ale może zawierać fragmenty pracy cudzego autorstwa. W takim przypadku należy dokładnie określić w zgłoszeniu czas trwania i autorstwo tych fragmentów. Ponieważ prace będą opublikowane w repozytorium Open AGH wymagana jest obecność opiekuna merytorycznego, który czuwa nad poprawnością merytoryczną treści zawartych w materiale filmowym.

Autorzy, akceptując Regulamin Konkursu, wyrażają zgodę na publikację swojej pracy na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska


Kryteria oceny prac

Filmy będą oceniane przez Komisję Konkursową. Podczas oceny pod uwagę brane będą:

 • wartość edukacyjna/dydaktyczna materiału,

 • przydatność do ponownego wykorzystania i uniwersalność pracy,

 • oryginalność, pomysł i kreatywność w realizacji,

 • spójność przekazu z celem filmu,

 • sposób przekazania treści, narrację,

 • realizacja filmu

Prace nie spełniające kryteriów formalnych nie będą oceniane.


Aby zgłosić pracę do konkursu należy, po zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu, wypełnić formularz zgłoszeniowy.


Terminy

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, terminy składania prac konkursowych oraz rozstrzygnięcia Konkursu zostały przesunięte.
Aktualne terminy znajdują się poniżej:

 • Konkurs jest przeprowadzany w okresie od 27.01.2020 do 30.10.2020

 • Rozstrzygnięcie konkursu następuje po jego zamknięciu, nie później jednak niż 01.12.2020

Dokumenty konkursowe

W razie problemów z otwarciem regulaminu proszę skorzystać z programu: Adobe Acrobat Reader

Prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcjami formularza w celu uniknięcia błędów formalnych.

Prace konkursowe


Gdzie się podziały kolory?

Autor: Piotr Kędziora
Opiekun naukowy: dr inż. Aleksander Smywiński-Pohl
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH
Wybrane przykłady nagrodzonych filmów w poprzednich edycjach Konkursu  >>>

O Konkursie


Pierwsza edycja Konkursu odbyła się w 1999 roku z inicjatywy ówczesnego Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej, prof. dr hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza. Pierwotnie Konkurs adresowany był jedynie do studentów AGH. Rezultaty ich pracy oceniane był pod względem merytorycznym, dydaktycznym i technicznym a prace w postaci stron internetowych zamieszczane były na serwerach AGH. Konkurs cieszył się niesłabnącym powodzeniem, powstało w jego trakcie wiele świetnych prac, dlatego w 2008 roku uruchomiono edycję przeznaczoną dla uczniów, a w 2009 roku edycję także dla nauczycieli i wykładowców akademickich. Od roku 2012 w konkursie mogli uczestniczyć również doktoranci.


Zmienili się jednak i studenci, i wykładowcy. Obecne notatki z zajęć znacznie różnią się od tych z początków istnienia Konkursu. Dlatego już od 4 lat uczestnicy nakręcają filmy i publikują je w ogólnodostępnych serwisach.


Konkurs „Notatki w Internecie” pozwala na zrealizowanie kilku założeń:

 • Powstają wartościowe materiały dydaktyczne, które są udostępniane jako otwarte zasoby edukacyjne. Konkurs służy więc wszystkim, nie tylko osobom bezpośrednio w niego zaangażowanym;

 • W proces ich tworzenia włączeni zostają studenci, a więc ci, którzy najlepiej znają swoje potrzeby edukacyjne. Zaznaczyć należy, iż nad poprawnością merytoryczną prac czuwają zawsze opiekunowie - nauczyciele akademiccy;

 • Rozwijana jest współpraca między wykładowcami a studentami;

 • Zwiększa się świadomość stosowania technologii informacyjnych wśród studentów oraz wykładowców akademickich.


Konkurs organizowany jest przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie przy wsparciu Centrum e-Learningu AGH.Kontakt

Adres email: notatki@agh.edu.pl

 

Adres do korespondencji:

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Centrum e-Learningu
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
z dopiskiem: Notatki w Internecie

Adres siedziby Centrum e-Learningu AGH:

Centrum e-Learningu AGH
ul. Czarnowiejska 50b, 2p., lokal 5
Kraków