Rozstrzygnięcie Konkursu


Konkurs "Notatki w Internecie"- 2018/2019 został rozstrzygnięty.


W Konkursie dla studentów:


Dwie I nagrody zostały przyznane pracom:

Jak wygrać w rodzinną grę nie licząc na łut szczęścia

Autor: Michał Miętus (WIMIR)
Opiekun naukowy: dr hab. Rafał Kapica
Wydział Matematyki StosowanejOto dźwięk

Autorzy: Michał Berdzik (WIEIT), Natalia Makuch (WGGIOŚ), Piotr Kędziora (WIEIT)
Opiekun naukowy: dr inż. Adam Pilch
Wydział Inżynierii Mechanicznej i RobotykiII nagroda została przyznana pracy:

Wzór Bayesa

Autorzy: Arkadiusz Chudy, Karol Wnęk
Opiekun naukowy: dr hab. inż. Lucjan Janowski
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGHIII nagroda została przyznana pracy:

Badania pirotechnicznych mas zapalczych

Autorzy: Paweł Gloc, Marta Hetmańska, Konrad Słowiński
Opiekun naukowy: mgr inż. Krzysztof Barański
Wydział Górnictwa i GeoinżynieriiUroczystość wręczenia dyplomów Laureatom Konkursu dla studentów oraz ich Opiekunom Naukowym odbyła się Podczas Posiedzenia Senatu AGH w dniu 26.06.2019.

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!W Konkursie dla uczniów:


Wyróżniona została praca:

Promieniowanie

Autorka: Magdalena Król
Opiekun naukowy: Dariusz Kowalik
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Kluczborku
Serdecznie gratulujemy!
Założenia Konkursu


O wielu zjawiskach fizycznych i przyrodniczych czy zawikłanych problemach matematycznych łatwiej opowiedzieć, ilustrując je obrazem i dźwiękiem, dlatego w tym roku zaprosiliśmy Was do nakręcenia filmów o tematyce naukowej. Tegoroczna edycja Konkursu została już rozstrzygnięta. W ramach Konkursu tworzyliście materiały pomagające lepiej zrozumieć i zapamiętać wiedzę, mające zachęcić do przemyśleń i dalszych eksploracji nauk przyrodniczych i ścisłych.


Konkurs “Notatki w Internecie” przeprowadzany jest w 2 kategoriach wiekowych:

(1) uczniowie/uczennice liceów ogólnokształcących i techników dla młodzieży

(2) studenci/studentki AGH


Pula nagród w konkursie dla studentów wynosi 14000 zł, natomiast w konkursie dla uczniów 2000 zł.


Przedmiot Konkursu

Przedmiotem konkursu jest nakręcenie filmu o tematyce naukowej i edukacyjnej z nauk przyrodniczych i ścisłych, trwającego minimum 3 a maksymalnie 10 minut. Film powinien mieć charakter edukacyjny - może na przykład wyjaśniać problem, demonstrować zjawisko czy ilustrować jakiś proces. Film może być wykonywany przez kilkuosobowy zespół (max. 5 osob). Jeden uczestnik lub zespół może przesłać w ramach bieżącej edycji Konkursu jeden film.


Uczestnicy konkursu wykonują pracę w dowolnej technice filmowej. Film ma stanowić oryginalną pracę ale może zawierać fragmenty pracy cudzego autorstwa. W takim przypadku należy dokładnie określić w zgłoszeniu czas trwania i autorstwo tych fragmentów. Ponieważ prace będą opublikowane w repozytorium Open AGH wymagana jest obecność opiekuna merytorycznego, który czuwa nad poprawnością merytoryczną treści zawartych w materiale filmowym.

Autorzy, akceptując Regulamin Konkursu, wyrażają zgodę na publikację swojej pracy na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska


Kryteria oceny prac

Filmy będą oceniane przez Komisję Konkursową. Podczas oceny pod uwagę brane będą:

 • wartość edukacyjna/dydaktyczna materiału,

 • przydatność do ponownego wykorzystania i uniwersalność pracy,

 • oryginalność, pomysł i kreatywność w realizacji,

 • spójność przekazu z celem filmu,

 • sposób przekazania treści, narracja,

 • realizacja filmu

Prace nie spełniające kryteriów formalnych nie będą oceniane.


Terminy

 • Konkurs jest przeprowadzany w okresie od 17.12.2018 do 30.04.2019

 • Rozstrzygnięcie konkursu następuje po jego zamknięciu, nie później jednak niż 31.05.2019

Dokumenty konkursowe

W razie problemów z otwarciem regulaminu proszę skorzystać z programu: Adobe Acrobat Reader

Prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcjami formularza w celu uniknięcia błędów formalnych.

Prace konkursowe


Prace studentów:

Jak liczna próba pozwala wyciągnąć poprawne wnioski o populacji?

Autor: Szymon Stryczek
Opiekun naukowy: dr hab. inż. Lucjan Janowski
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGHWzór Bayesa

Autorzy: Arkadiusz Chudy, Karol Wnęk
Opiekun naukowy: dr hab. inż. Lucjan Janowski
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGHOto dźwięk

Autorzy: Michał Berdzik (WIEIT), Natalia Makuch (WGGIOŚ), Piotr Kędziora (WIEIT)
Opiekun naukowy: dr inż. Adam Pilch
Wydział Inżynierii Mechanicznej i RobotykiBadania pirotechnicznych mas zapalczych

Autorzy: Paweł Gloc, Marta Hetmańska, Konrad Słowiński
Opiekun naukowy: mgr inż. Krzysztof Barański
Wydział Górnictwa i GeoinżynieriiSandwich jako przykład konstrukcyjnego materiału kompozytowego

Autorzy: Aleksandra Skolarz, Izabela Swatek, Magdalena Makowska, Mateusz Piecuch
Opiekun naukowy: mgr inż. Krzysztof Sornek
Wydział Energetyki i PaliwJak wygrać w rodzinną grę nie licząc na łut szczęścia

Autor: Michał Miętus (WIMIR)
Opiekun naukowy: dr hab. Rafał Kapica
Wydział Matematyki StosowanejJak przetrwać laborki

Autorzy: Oliwia Ligęza, Jakub Sabola, Dawid Dunikowski
Opiekun naukowy: dr inż. Natalia Czuma
Wydział Energetyki i PaliwNanostrukturyzacja

Autor: Michał Prokop (WIMIIP)
Opiekun naukowy: mgr Krzysztof Grochot
Wydział Fizyki i Informatyki StosowanejKomputery kwantowe

Autorka: Justyna Lesiak
Opiekun naukowy: dr inż. Michał Szucki
Wydział OdlewnictwaPamięć MRAM

Autorka: Gabriela Jasica (WEIP)
Opiekun naukowy: dr inż. Michał Szucki
Wydział Odlewnictwa
Kolejność prac według kolejności zgłoszeń.Prace uczniów:

Irracjonalizm natury

Autorzy: Patrycja Smolny, Łukasz Lorek
Opiekun naukowy: mgr inż. Juliusz Maszloch
I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w ŻywcuPromieniowanie

Autorka: Magdalena Król
Opiekun naukowy: Dariusz Kowalik
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Kluczborku
Kolejność prac według kolejności zgłoszeń.


Wybrane przykłady filmów nagrodzonych w 2016 i 2017 r.  >>>

O Konkursie


Pierwsza edycja Konkursu odbyła się w 1999 roku z inicjatywy ówczesnego Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej, prof. dr hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza. Pierwotnie Konkurs adresowany był jedynie do studentów AGH. Rezultaty ich pracy oceniane był pod względem merytorycznym, dydaktycznym i technicznym a prace w postaci stron internetowych zamieszczane były na serwerach AGH. Konkurs cieszył się niesłabnącym powodzeniem, powstało w jego trakcie wiele świetnych prac, dlatego w 2008 roku uruchomiono edycję przeznaczoną dla uczniów, a w 2009 roku edycję także dla nauczycieli i wykładowców akademickich. Od roku 2012 w konkursie mogli uczestniczyć również doktoranci.


Zmienili się jednak i studenci, i wykładowcy. Obecne notatki z zajęć znacznie różnią się od tych z początków istnienia Konkursu. Dlatego już od 4 lat uczestnicy nakręcają filmy i publikują je w ogólnodostępnych serwisach.


Konkurs „Notatki w Internecie” pozwala na zrealizowanie kilku założeń:

 • Powstają wartościowe materiały dydaktyczne, które są udostępniane jako otwarte zasoby edukacyjne. Konkurs służy więc wszystkim, nie tylko osobom bezpośrednio w niego zaangażowanym;

 • W proces ich tworzenia włączeni zostają uczniowie i studenci, a więc ci, którzy najlepiej znają swoje potrzeby edukacyjne. Zaznaczyć należy, iż nad poprawnością merytoryczną prac czuwają zawsze opiekunowie - wykładowcy i nauczyciele prowadzący zajęcia;

 • Rozwijana jest współpraca między nauczycielami/wykładowcami a uczniami/studentami;

 • Zwiększa się świadomość stosowania technologii informacyjnych wśród studentów, wykładowców akademickich, uczniów oraz nauczycieli.


Konkurs organizowany jest przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie przy wsparciu Centrum e-Learningu AGH.Kontakt

Adres email: notatki@agh.edu.pl

 

Adres do korespondencji:

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Centrum e-Learningu
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
z dopiskiem: Notatki w Internecie

Adres siedziby Centrum e-Learningu AGH:

Centrum e-Learningu AGH
ul. Czarnowiejska 50b, 2p., lokal 5
Kraków