Konkurs NOTATKI W INTERNECIE

O Konkursie


Pierwsza edycja Konkursu odbyła się w 1999 roku z inicjatywy ówczesnego Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej, prof. dr hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza. Pierwotnie Konkurs adresowany był jedynie do studentów AGH. Rezultaty ich pracy oceniane był pod względem merytorycznym, dydaktycznym i technicznym. Konkurs cieszył się niesłabnącym powodzeniem, powstało w jego trakcie wiele świetnych prac, dlatego w 2008 roku uruchomiono także edycję przeznaczoną dla uczniów. Od 2009 roku w Konkursie uczestniczyć mogą również nauczyciele i wykładowcy akademiccy, a od roku 2012 także doktoranci.


Zmienili się jednak i studenci, i wykładowcy. Obecne notatki z zajęć znacznie różnią się od tych sprzed 17 lat. Dlatego w najnowszej edycji uczestnicy mogą nie tylko tworzyć nowoczesne zasoby edukacyjne, ale też łączyć je w większe, spójne całości, które realizują określone cele dydaktyczne. Do dyspozycji uczestników Konkursu oddany zostaje specjalnie wydzielony obszar Uczelnianej Platformy e-Learningowej, zaś studenci i uczniowie będą publikować swoje filmy w ogólnodostępnych serwisach.


Konkurs „Notatki w Internecie” pozwala na zrealizowanie kilku założeń:

  • Powstają wartościowe materiały dydaktyczne, które są udostępniane jako otwarte zasoby edukacyjne. Konkurs służy więc wszystkim, nie tylko osobom bezpośrednio w niego zaangażowanym;

  • W proces ich tworzenia włączeni zostają uczniowie i studenci, a więc ci, którzy najlepiej znają swoje potrzeby edukacyjne. Zaznaczyć należy, iż nad poprawnością merytoryczną prac czuwają zawsze opiekunowie - wykładowcy i nauczyciele prowadzący zajęcia;

  • Rozwijana jest współpraca między nauczycielami/wykładowcami a uczniami/studentami;

  • Zwiększa się świadomość stosowania technologii informacyjnych wśród studentów, wykładowców akademickich, uczniów oraz nauczycieli.


Konkursy skierowane do wszystkich grup gocelowych organizowane są przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie przy wsparciu Centrum e-Learningu AGH.Kontakt

Adres email: notatki@agh.edu.pl

 

Adres do korespondencji:

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Centrum e-Learningu
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
z dopiskiem: Notatki w Internecie

Adres siedziby Centrum e-Learningu AGH:

Centrum e-Learningu AGH
ul. Czarnowiejska 50b, 2p., lokal 5
Kraków