Konkurs
"Notatki w Internecie"

Założenia Konkursu


Jeśli jesteś studentem/studentką AGH lub uczniem/uczennicą szkoły ponadpodstawej to konkurs jest skierowany właśnie do Ciebie!

O wielu zjawiskach fizycznych i przyrodniczych czy zawikłanych problemach matematycznych łatwiej opowiedzieć, ilustrując je obrazem i dźwiękiem, dlatego w tym roku zmieniliśmy formułę i zapraszamy Was do nakręcenia filmów. Podzielcie się zadaniami z koleżankami i kolegami z klasy lub roku i nakręćcie krótki filmik o tematyce naukowej. Stwórzcie materiał, który pomoże lepiej zrozumieć i zapamiętać wiedzę, zachęci do przemyśleń i dalszych eksploracji nauk przyrodniczych i ścisłych.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone i umieszczone w ogólnodostępnych zasobach Open AGH.


Konkurs “Notatki w Internecie” przeprowadzany jest w 2 kategoriach wiekowych:

(1) uczniowie/uczennice szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych dla młodzieży

(2) studenci/studentki AGH


Pula nagród w konkursie dla studentów wynosi 7000 zł, natomiast w konkursie dla uczniów 2000 zł.


Przedmiot Konkursu

Przedmiotem konkursu jest nakręcenie filmu o tematyce naukowej i edukacyjnej z nauk przyrodniczych i ścisłych, trwającego minimum 3 a maksymalnie 10 minut. Film powinien mieć charakter edukacyjny - może na przykład wyjaśniać problem, demonstrować zjawisko czy ilustrować jakiś proces. Film może być wykonywany przez kilkuosobowy zespół (max.5 osob). Dopuszcza się przesłanie pracy wykonanej przez jedną osobę. Jeden zespół może przesłać jeden film.


Uczestnicy konkursu wykonują pracę w dowolnej technice filmowej. Film ma stanowić oryginalną pracę ale może zawierać fragmenty pracy cudzego autorstwa. W takim przypadku należy dokładnie określić w zgłoszeniu czas trwania i autorstwo tych fragmentów. Ponieważ prace będą opublikowane w repozytorium Open AGH wymagana jest obecność opiekuna merytorycznego, który czuwa nad poprawnością merytoryczną treści zawartych w materiale filmowym.

Autorzy, akceptując Regulamin Konkursu, wyrażają zgodę na publikację swojej pracy na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska


Kryteria oceny prac

Filmy będą oceniane przez Komisję Konkursową. Podczas oceny pod uwagę brane będą:

 • kryteria formalne (poprawnie wypełniony formularz zgłoszenia wraz z załącznikami, nadesłany w terminie),

 • wartość edukacyjna/dydaktyczna materiału,

 • przydatność do ponownego wykorzystania i uniwersalność pracy,

 • oryginalność, pomysł i kreatywność w realizacji,

 • spójność przekazu z celem filmu,

 • sposób przekazania treści, narrację,

 • realizacja filmu


Aby zgłosić pracę do konkursu należy, po zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu, wypełnić formularz zgłoszeniowy.


Terminy

 • Konkurs jest przeprowadzany w okresie od 1.03.2017 do 30.06.2017

 • Rozstrzygnięcie konkursu następuje po jego zamknięciu, nie później jednak niż 29.09.2017

Dokumenty konkursowe

W razie problemów z otwarciem regulaminu proszę skorzystać z programu: Adobe Acrobat Reader

Prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcjami formularza w celu uniknięcia błędów formalnych.

Prace konkursowe


Technologia i zastosowanie farb szkliwnych na bazie metali ciężkich

Autor: Gabriela Białoskórska
IX Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Wróblewskiego w Krakowie
Opiekun naukowy: Jacek BiałoskórskiMateriały wybuchowe-teoria, badania i doświadczenia

Autorzy: Kamil Szufnara, Marta Hetmańska, Bartosz Balcer, Przemysław Węgrzyn, Tymoteusz Bednarski
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Opiekun naukowy: mgr inż. Michał Dworzak

...trwa składanie prac. Kolejność prac według kolejności zgłoszeń.


O Konkursie


Pierwsza edycja Konkursu odbyła się w 1999 roku z inicjatywy ówczesnego Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej, prof. dr hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza. Pierwotnie Konkurs adresowany był jedynie do studentów AGH. Rezultaty ich pracy oceniane był pod względem merytorycznym, dydaktycznym i technicznym. Konkurs cieszył się niesłabnącym powodzeniem, powstało w jego trakcie wiele świetnych prac, dlatego w 2008 roku uruchomiono edycję przeznaczoną dla uczniów, a w 2009 roku edycję także dla nauczycieli i wykładowców akademickich. Od roku 2012 w konkursie mogli uczestniczyć również doktoranci.


Zmienili się jednak i studenci, i wykładowcy. Obecne notatki z zajęć znacznie różnią się od tych sprzed 18 lat. Dlatego w najnowszej edycji uczestnicy będą publikować swoje filmy w ogólnodostępnych serwisach.


Konkurs „Notatki w Internecie” pozwala na zrealizowanie kilku założeń:

 • Powstają wartościowe materiały dydaktyczne, które są udostępniane jako otwarte zasoby edukacyjne. Konkurs służy więc wszystkim, nie tylko osobom bezpośrednio w niego zaangażowanym;

 • W proces ich tworzenia włączeni zostają uczniowie i studenci, a więc ci, którzy najlepiej znają swoje potrzeby edukacyjne. Zaznaczyć należy, iż nad poprawnością merytoryczną prac czuwają zawsze opiekunowie - wykładowcy i nauczyciele prowadzący zajęcia;

 • Rozwijana jest współpraca między nauczycielami/wykładowcami a uczniami/studentami;

 • Zwiększa się świadomość stosowania technologii informacyjnych wśród studentów, wykładowców akademickich, uczniów oraz nauczycieli.


Konkurs organizowany jest przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie przy wsparciu Centrum e-Learningu AGH.Kontakt

Adres email: notatki@agh.edu.pl

 

Adres do korespondencji:

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Centrum e-Learningu
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
z dopiskiem: Notatki w Internecie

Adres siedziby Centrum e-Learningu AGH:

Centrum e-Learningu AGH
ul. Czarnowiejska 50b, 2p., lokal 5
Kraków