„Notatki w Internecie” to cztery równoległe konkursy na stworzenie najlepszych cyfrowych materiałów dydaktycznych. Skierowane są one odpowiednio do studentów, wykładowców oraz doktorantów, uczniów i nauczycieli.

O Konkursie

Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 1999 roku z inicjatywy ówczesnego rektora Akademii Górniczo-Hutniczej, prof. dr hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza. Pierwotnie adresowany był jedynie do studentów AGH. Rezultaty ich pracy oceniane był pod względem merytorycznym, dydaktycznym i technicznym.

Konkurs cieszył się niesłabnącym powodzeniem, powstało w jego trakcie wiele świetnych prac, dlatego w 2008 roku uruchomiono także edycję przeznaczoną dla uczniów. Od 2009 roku w Konkursie uczestniczyć mogą również nauczyciele i wykładowcy akademiccy, a od roku 2012 także doktoranci.

Nazwa Konkursu aktualnie już nie do końca odzwierciedla jego charakter. Uczestnicy mogą nie tylko tworzyć zasoby edukacyjne, ale też łączyć je w większe, spójne całości, które realizują określone cele dydaktyczne. Do dyspozycji uczestników Konkursu oddany został specjalnie wydzielony obszar Uczelnianej Platformy
e-Learningowej.

„Notatki w Internecie” pozwalają na zrealizowanie kilku założeń:

  • Powstają wartościowe materiały dydaktyczne, które są następnie udostepniane na zasadach licencji Creative Commons (Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach), jako otwarte zasoby edukacyjne. Konkurs służy więc wszystkim, nie tylko osobom bezpośrednio w niego zaangażowanym.
  • W proces ich tworzenia wciągnięci zostają uczniowie i studenci, a więc ci, którzy najlepiej znają swoje potrzeby edukacyjne. Zaznaczyć należy iż nad poprawnością merytoryczną prac czuwaja zawsze opiekunowie - wykładowcy i nauczyciele prowadzący zającia;
  • Rozwijana jest współpraca między nauczycielami a uczniami;
  • Zwiększa się świadomość e-learningu i znajomość technologii informacyjnych wśród studentów, wykładowców akademickich, uczniów oraz nauczycieli.

Konkursy skierowane do studentów, wykładowców oraz doktorantów AGH organizowane są przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie przy technicznym wsparciu Centrum e-Learningu AGH. Dwa pozostałe odbywają się pod patronatem JM Rektora AGH i organizowane są przez CeL oraz Urząd Miasta Krakowa.

Więcej informacji na temat „Notatek w Internecie” znaleźć można w odpowiednich zakładkach strony.

Jak wziąć udział w Konkursie

Konkurs „Notatki w Internecie” to tak naprawdę cztery niezależne konkursy. Są one skierowane odpowiednio do:

  • Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
  • Wykładowców oraz doktorantów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
  • Uczniów krakowskich szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych dla młodzieży,
  • Nauczycieli krakowskich szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych dla młodzieży.

Każdy z konkursów posiada swój odrębny regulamin oraz odrębne dokumenty potrzebne do wzięcia udziału w konkursie.

Prace złożone w każdym z konkursów oceniane są niezależnie.

Regulaminy konkursów oraz wszelkie informacje i dokumenty potrzebne do wzięcia udziału w konkursie znajdują się w odpowiednich zakładkach strony WWW.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Kontakt

Bardzo prosimy w korespondencji mailowej i pocztowej o wyraźne zaznaczanie której edycji Konkursu dotyczy korespondencja.

Adrec email: notatki@agh.edu.pl

Wszelkie dokumenty wymagane w konkursie należy dostarczyć osobiście do Centrum e-Learningu AGH:

Centrum e-Learningu AGH
ul. Czarnowiejska 50b, 2p.
Kraków

lub przesłać listem poleconym na adres:

Akademia Górniczo - Hutnicza
Centrum e-Learningu
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
z dopiskiem: Notatki w Internecie - EDYCJA*

*STUDENCI, WYKŁADOWCY-DOKTORANCI,
  UCZNIOWIE, NAUCZYCIELE




Creative Commons License
Prace konkursowe dostępne są na licencji Creative Commons
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych
warunkach 3.0 Polska.